Starostwo Powiatowe w Łukowie ogłosiło dwa konkursy na stanowiska kierownicze. Pierwszy z nich dotyczy wybrania kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym, a drugi na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łukowie.
Wakat na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym powstał o tym, jak pełniąca przez wiele lat te funkcję Marianna Brzozowska Skwarek przeszła do pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. Natomaist pełniąca do tej pory stanowisko dyrektora Poradni Zofia Skrzymowska przechodzi na emeryturę.
W przypadku obu konkursów termin składania ofert upływa 6 sierpnia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Konkurs ogłoszono również w łukowskim Urzędzie Miasta. Do 10 sierpnia swoje oferty mogą składać osoby zainteresowane ubieganiem się o stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie.