11 wokalistów Fabryki Piosenki Łukowskiego Ośrodka Kultury oraz jeden recytator Teatru Słowa Łukowskiego Ośrodka Kultury otrzymało stypendium artystyczne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Stypendium w kategorii muzyka w wysokości 1520 zł otrzymali: Klaudia Borejko, Mikołaj Gajowy oraz Julia Stolarczyk. Stypendium w wysokości 1080 zł otrzymali: Zuzanna Bochman, Karolina Jastrzębska, Kuba Jastrzębski, Anastazja Klimiuk, Gabriela Łukasik oraz Marta Skurka. Stypendium w wysokości 800 zł otrzymały: Emila Szcześniak oraz Marta Wardak. Stypendium artystyczne w kategorii teatr w wysokości 800 zł otrzymał Kacper Siwiak.
Pełny wykaz osób, którym przyznano w 2018 roku stypendium z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na stronie www.umwl.bip.lubelskie.pl.