Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg, który ma wyłonić wykonawcę trzeciego odcinka tzw. małej obwodnicy Łukowa. Termin składania ofert mija 26 marca.
Zadaniem wykonawcy będzie budowa odcinka dwujezdniowej drogi klasy G o długości 0,9 km,
z obustronnymi ciągami pieszo – rowerowymi, obustronnymi drogami dojazdowymi, kanałem technologicznym, skrzyżowaniem typu rondo oraz linią oświetlenia ulicznego. Szacunkowy koszt budowy trzeciego odcinka tzw. małej obwodnicy Łukowa, która połączy ulicę Świderską z ulicą Radzyńską, to 13 mln 200 tys. brutto. Nowa droga ma być gotowa jeszcze w tym roku.
Budowa trzeciego odcinka tzw. małej obwodnicy Łukowa to jedna z najważniejszych powiatowych inwestycji, realizowana w ramach partnerskiego projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”; poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. Na to zadanie przeznaczone będą środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy. Powiat łukowski na swoją część zadania ma otrzymać dofinansowanie w wysokości blisko 6 mln zł.
W imieniu Starostwa Powiatowego przetarg przeprowadzi Zarząd Dróg Powiatowych. Termin przyjmowania ofert upływa 26 marca o godzinie 9.00. Godzinę później nastąpi ich otwarcie.