Dziś,  minął termin przyjmowania ofert od osób, które chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora szpitala w Łukowie. Oferty na konkurs złożyło pięć osób: Katarzyna Rola-Skorupska, Zbigniew Kończak, Mariusz Furlepa, Piotr Latawiec i Ireneusz Goławski. 
Mariusz Furlepa pełni obecnie funkcję dyrektora SP ZOZ w Łukowie, wcześniej był zastępcą dyrektora ds leczniczych w łukowskim szpitalu. Ireneusz Goławski to łukowski przedsiębiorca, właściciel firmy Ir-Bud, kilka lat temu był radnym miejskim. Zbigniew Kończak to były prezes szpitala w Grójcu.  Katarzyna Rola-Skorupska jest kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej. Piotr Latawiec był dyrektorem podkarpackiej Kasy Chorych. 
Wszystkie przedstawione oferty zostaną przeanalizowane przez Komisję Konkursową. Oceniane będą w pierwszej kolejności pod względem formalno – prawnym. Oceny złożonych dokumentów komisja dokona na posiedzeniu 5 lutego. Jeżeli co najmniej dwóch kandydatów zostanie zakwalifikowanych do dalszego etapu konkursu, to rozmowy z nimi odbędą się we wtorek 6 lutego. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu całej procedury przedstawi kandydata na dyrektora SP ZOZ w Łukowie Zarządowi Powiatu. To Zarząd podejmie ostateczną decyzję o tym, kto zajmie to stanowisko. W skład komisji konkursowej powołanej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szpitala wchodzą: wicestarosta Włodzimierz Wolski – przewodniczący Komisji, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kinga Szerszeń, radni Andrzej Wisiński, Andrzej Soćko i Józef Płudowski oraz lekarz Anna Kołodziej, ordynator oddziału dziecięcego. W komisji zasiada również wójt gminy Stoczek Łukowski Marek Czub jako przedstawiciel Rady Społecznej działającej przy szpitalu.