27 czerwca zmarła Maria Balińska. Była dyrektorem Łukowskiego Ośrodka Kultury w latach 1991 – 2004. Pełniła też funkcję radnej Rady Powiatu Łukowskiego I kadencji.

Maria Balińska całe swoje życie zawodowe poświęciła kulturze. Przez 13 lat pełniła funkcję dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury. Przez kolejne 7 lat była kierownikiem Kina Oaza, aż do momentu jego zamknięcia na koniec 2011 roku. Była znana ze swojego poczucia humoru, otwartości na drugiego człowieka, wesołego podejścia i nietuzinkowych strojów.

Maria Balińska urodziła się 29 czerwca 1949 roku. Zmarła 27 czerwca 2024 roku, na dwa dni przed sowimi urodzinami.