„Globalne Podwórko” – pod tym hasłem w dniach od 21 do 24 czerwca w Żdżarach odbywał się zlot Hufca ZHP Łuków. Druhny i druhowie ze Stoczka Łukowskiego, Łukowa i Radzynia Podlaskiego odpoczywali na Ranczu „Pod Bocianami” i uczyli się o historii, przyrodzie i różnych kulturach.

W programie zlotu znalazły się zajęcia, które umiejętnie łączyły zagadnienia z zakresu edukacji globalnej z poznawaniem przyrody i dziejów ojczystych. Harcerze uczestniczyli w grze terenowej „Kulturowy ślimak” i przygotowali stroje z rozmaitych stron świata. Przy ognisku mówili o postawie tolerancji, otwarciu na różnorodność i współpracy. Podczas zlotu nie zabrakło także czasu na grę „Jagodowe pole”, która uczyła rozsądnego gospodarowania zasobami środowiska i zajęć na temat ekologii. Był też spacer po Rezerwacie Jata.

Zlot „Globalne Podwórko” w Żdżarach przygotowała komenda w składzie: phm. Sylwia Staniszewska – komendantka, hm. Michał Mojski – zastępca komendantki, pwd. David Manukyan – oboźny i kwatermistrz oraz pwd. Natalia Reczek i pwd. Iga Kowalska – wychowawczynie. Do prowadzenia zajęć włączyły się również: pwd. Anna Hołownia, hm. Magdalena Czerska-Sadło, Aleksandra Szuper, Lena Staniszewska, Lena Ostrowska. Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki wsparciu pana Tomasza Reczka, pana Sławomira Rybki – sołtysa wsi Żdżary oraz Nadleśnictwa Łuków. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci i strażacy z Łukowa.

Wyjazd został dofinansowany w ramach zadań publicznych, realizowanych we współpracy z Łukowem, Radzyniem Podlaskim, powiatem łukowskim oraz z władzami samorządowymi województwa lubelskiego – w programie „Plenery edukacyjne 2024”.