Zarząd Powiatu Łukowskiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W obu głosowaniach, które odbyły się na sesji 20 czerwca, „za” było 17 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Zarządu poprzedziła dyskusja nad Raportem o stanie powiatu. Opisano w nim to, co działo się w powiecie przez miniony, 2023 rok. Jak wynika z raportu ubywa mieszkańców powiatu. Ta liczba z roku na rok jest coraz niższa. W roku 2023 było to niewiele ponad 100 tysięcy osób.

W raporcie znalazły się również inwestycje wykonane w 2023 roku. Najwięcej było inwestycji drogowych. Jak podkreślali radni ważne było także utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wybudowanie strzelnicy.