Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski otrzymał wotum zaufania od Rady Miasta. Podczas tych obrad radni udzielili też burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Po raz pierwszy w nowej kadencji łukowscy radni podejmowali uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu. Zanim przeszli do głosowania, debatowali nad raportem o stanie miasta. Jest to dokument, w którym przedstawiana jest szczegółowa analiza tego, co działo się w samorządzie w danym roku. W raporcie przedstawiono m.in. miejskie inwestycje wykonane w minionym roku. Jako jedną z najważniejszych podano rozpoczęcie budowy ul. Królik. Jak wynika z raportu, służby miejskie złożyły w sumie 27 wniosków do programów zewnętrznych, z których pozytywnie rozpatrzonych zostało 15, na ogólną wartość 35 mln zł.

Dyskusja nad raportem, długa i szczegółowa – co będą mogli Państwo zobaczyć wkrótce w naszym programie, zakończyła się udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Piotrowi Płudowskiemu. Za było 11 radnych. Ośmiu było przeciw.

Komentując ten wynik głosowania burmistrz Płudowski stwierdził, że nie przykłada do niego dużego znaczenia. Nazwał je „głosowaniem politycznym”, i jak stwierdził dla niego dużo ważniejsze było głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. To absolutorium otrzymał. Za byli wszyscy radni biorący udział w obradach.

Relacja z absolutoryjnej sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV.