10 czerwca Komisarz Wyborczy w Lublinie wydał postawienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Łukowa, z którego zrezygnował Mateusz Popławski. Decyzją komisarza mandat ten może objąć Sebastian Ignaciuk.

Przypomnijmy. Mateusz Popławski, który uzyskał mandat radnego z list komitetu Razem Ponad Podziałami, zrezygnował z pełnienia tej funkcji na rzecz objęcia stanowiska zastępcy burmistrza. Jego miejsce w radzie może teraz zająć osoba, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów na liście Razem Ponad Podziałami. Tą osobą jest Sebastian Ignaciuk, na którego zagłosowało w wyborach samorządowych 118 wyborców.

Postanowienie  Komisarz Wyborczego w tej sprawie już jest. Sebastian Ignaciuk nie utracił prawa wybieralności, ani nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Teraz musi jeszcze złożyć ślubowanie. Zrobi to zapewne na najbliższym  posiedzeniu Rady Miasta, które ma odbyć się 19 czerwca.