We wtorek 4 maja w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Łukowskiej Rady Seniorów, powołanej na kadencję 2024-2029. Spotkaniu, do momentu wyboru nowych władz Rady, przewodniczył przewodniczący Rady Miasta Artur Czubaszek. 11-osobowa Rada Seniorów w tajnym głosowaniu zdecydowała, że jej pracami w nowej kadencji będzie kierowała Anna Tymińska.

W przeprowadzonych wyborach i głosowaniu członkowie Rady zadecydowali też, że wiceprzewodniczącą będzie Alfreda Kintop, a sekretarzem ŁRS Marek Czernecki.

Łukowska Rada Seniorów to organ doradczy i konsultacyjny. Ma też aktywizować środowiska senioralne. Do Rady należeć mogą osoby reprezentujące różnego rodzaju organizacje zrzeszające emerytów i rencistów: stowarzyszenia i kluby seniorów.

W skład Łukowskiej Rady Seniorów wchodzą (w kolejności alfabetycznej): Mirosław Borychowski, Maria Chmielewska, Marek Czernecki, Jolanta Kielak, Alfreda Kintop, Wanda Krasuska, Zofia Latuszek, Helena Niebrzegowska, Marian Radzikowski, Anna Tymińska i Halina Wojtalska.

q