Jolanta Wysokińska, Izabela Łęcicka i Bartosz Kawęcki, to uczniowie Zespołu Szkól nr 3 w Łukowie, którzy brali udział w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Dwoje z nich: Izabela i Bartosz zdobyli tytuły finalistów, a Jolanta tytuł laureata olimpiady.

Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbywał się w dniach 24-25 maja na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Olimpiada składała się z części teoretycznej, podczas której uczniowie rozwiązywali test oraz z części praktycznej sprawdzającej ich umiejętności w zakresie poszczególnych bloków. W bloku agrobiznesu Jolanta Wysokińska zdobyła tytuł laureata, a Izabela Łęcicka – tytuł finalisty. Bartosz Kawęcki uzyskał tytuł finalisty w bloku produkcji zwierzęcej.