Zakończył się przetarg na modernizację boisk wielofunkcyjnych przy zespołach szkół w Czerśli i w Zalesiu w gminie Łuków. Umowa z wykonawcą robót została właśnie podpisana. Pieniądze na te zadania pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, a obydwa obiekty powinny być gotowe w wakacje.

Do przetargu przystąpiła jedna firma i zaproponowała kwotę, jaka była zabezpieczona w budżecie gminy – niecałe
2 mln zł. W ramach zadania na obu boiskach zostanie wymieniona poliuretanowa nawierzchnia, wykonane będzie odwodnienie i przeprowadzona renowacja skoczni w dal. Zamontowane też zostaną elementy małej architektury.

Obecnie ze względu na stan techniczny boisko w Czerśli jest zamknięte, a w Zalesiu użytkowane w ograniczonym zakresie. Sytuacja ma się zmienić po wakacjach, kiedy to oba boiska mają zyskać nową jakość.