W łukowskiej komendzie policji odbyło się zdanie i objęcie obowiązków służbowych na stanowisku komendanta. Po 7 latach dowodzenia jednostką oraz z policyjnym mundurem pożegnał się mł. insp. Leszek Misiak. Nowym szefem łukowskich mundurowych został podinsp. Leszek Wierzejski, któremu podczas uroczystej zbiórki zostały powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie.

Podinspektor Leszek Wierzejski obejmujący stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku zajmując stanowiska w pionie logistyki, a następnie w pionie kryminalnym w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie. W styczniu 2013 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, a we wrześniu 2016 roku powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Adamowie.

W styczniu 2018 roku powołany został na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim, a następnie w maju 2019 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim. Podinsp. Leszek Wierzejski odznaczony jest Srebrną odznaką Zasłużony Policjant oraz srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Przechodzący dziś na emeryturę mł. insp.  Leszek Misiak służbę w policji rozpoczął w 2000 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania. Przez lata swojej służby związany był głównie z pionem kryminalnym. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał wiedzę i doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Zaangażowanie i doświadczenie zawodowe były podstawą do powołania go w 2011 roku na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Adamowie. Następnie w 2016 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, a po roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie.

Mł. insp. Leszek Misiak odznaczony jest Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, a także Złotą Odznaką – Laureat I Miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Służby Kryminalnej 2015 roku w kategorii „Najlepszy Policjant Sprawujący Nadzór Nad Pracą Dochodzeniowo-Śledczą”.