Rada Powiatu Łukowskiego jednogłośnie podjęła uchwałę, w której na nowo określono wysokość diet radnych. Podwyżki wynoszą około 10%.

Uchwała określająca wysokość diet została podjęta na sesji 22 maja. Po jej uprawomocnieniu radni powiatowi będą otrzymywać diety w wysokości:

Przewodniczący  – 3 650,41 zł – 204% (było 190%)

Zastępca przewodniczącego  – 3 292,53 zł – 184 % (170%)

Przewodniczący komisji stałych – 3 113,59 zł – 174% (160%)

Z-ca przewodniczących komisji – 2 755,71 zł 154% (140%)

Członkowie komisji stałych – 2 576,76 zł 144% (130%)

Kwota bazowa, od której naliczana jest dieta radnych to 1 789, 42 zł.