Władze Łukowa przygotowują się do budowy kompleksu żłobkowo – przedszkolnego, budowy nowego skrzydła przy Przedszkolu Integracyjnym nr 1 oraz do termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 2. Te zadania mają być dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Firma projektowa, która na zlecenie Urzędu Miasta ma przygotować dokumentację na budowę kompleksu żłobkowo – przedszkolnego przy ul. Ostrobramskiej, ma już gotowy projekt budowlany. Zostanie on złożony do Starostwa Powiatowego w celu otrzymania pozwolenia na budowę. Teraz firma wykonuje projekt techniczny. Termin wykonania kompletnej dokumentacji technicznej upływa 8 lipca.

Budowa nowego żłobka i przedszkola to inwestycja, na którą władze miasta pozyskały dofinansowanie z programu „Maluch Pluch”. Na budowę otrzymano 1,9 mln zł, a na utrzymanie placówki przez trzy kolejne lata – 1,4 mln zł.

Jednocześnie trwają prace przy opracowaniu koncepcji projektowej na rozbudowę Przedszkola Integracyjnego nr 1. pierwsza koncepcja była gotowa już 16 lutego, ale wniesiono do niej tyle poprawek, że termin jej wykonania został wydłużony do  30 sierpnia.

Do końca sierpnia wydłużono również termin opracowania kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 2.

Rozbudowę Przedszkola Integracyjnego nr 1 oraz termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 2 władze miasta sfinansują z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 ze środków przeznaczonych na Miejski Obszar Funkcjonalny Łukowa.