Powiat łukowski i parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie podpisały umowę o dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie”. Podstawą do jej zawarcia jest udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie blisko 2,9 mln zł.

Prace będą dotyczyły zespołu klasztornego pobernardyńskiego z przełomu XVII i XVIII wieku, w skład wchodzą: kościół i klasztor. Zakres tych prac to: roboty budowlane w kryptach kościoła, remont przyziemia kościoła, w tym schodów do świątyni oraz remont „klasztorka”, położonego w południowo-zachodniej części budynku poklasztornego. Całkowity koszt zadania to 3,5 mln zł.

Umowa o przekazaniu dotacji została podpisana 15 maja. Podpisy pod nią złożyli w imieniu powiatu łukowskiego umowę podpisał: starosta Dariusz Szustek, wicestarosta Janusz Kozioł i skarbnik powiatu Monika Wodyk-Netczuk, a  w imieniu parafii ks. kan. Andrzej Kieliszek.