Przed nami kolejna rowerowa zabawa z LGD „RAZEM”. Po inauguracji questu w gminie Luków czas na gminę Trzebieszów. Tam, w środę 22 maja odbędzie się inauguracja questu pod hasłem „Powrót do przeszłości”.

Uczestnicy zabawy będą mieli za zadanie przejechać rowerem trasę licząca 25 km. Po drodze będą rozwiązywać zagadki, które doprowadzą ich do ukrytego skarbu. Na zwycięzców czekają nagrody.

Inauguracja questu rozpocznie się o godzinie 10.00 przy pomniku 600-lecia Trzebieszowa, który znajduje się na placu obok kościoła Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie Drugim.

Zgłoszenia przyjmowanie są pod numerem telefonu

500 638 679 lub mailowo kontakt@questing.pl.

Quest oraz wydarzenie inauguracyjne jest elementem projektu „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Autor projektu: Sylwia Romańska-Węzik.