Daniel Lonty, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2, został wybrany przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5.więcej