Maciej Nurzyński, były radny Rady Miasta Łukowa, został dyrektorem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Adamowie. Decyzję taką podjął nowy Zarząd Powiatu Łukowskiego na swoim pierwszym posiedzeniu.

Maciej Nurzyński został zatrudniony na czas określony w celu zastępstwa za Jerzego Kędrę, który przebywa od 6 maja na urlopie bezpłatnym. Wynika to z tego, że obejmując mandat radnego powiatowego Jerzy Kędra nie mógł być dyrektorem jednostki zarządzanej przez powiat.

Decyzja o powołaniu Macieja Nurzyńskiego na okres 5 lat na stanowisko dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Adamowie, została podjęta przez Zarząd Powiatu na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 7 maja. Umowa z nowym dyrektorem domu dziecka w Adamowie obowiązuje od 8 maja.