W ramach programu „Pamięć jest naszym obowiązkiem”, który jest upamiętnieniem 80. Rocznicy „Akcji Reinhardt”, powstał projekt odsłaniania tablic pamiątkowych. Jego ideą jest umieszczenie 124 tablic z brązu w 124 miejscowościach województwa lubelskiego, w których przed wojną zamieszkiwali Żydzi. Jedna z takich tablic, w poniedziałek 29 kwietnia, została odsłonięta w Stoczku Łukowskim.

Na uroczystości w Stoczku Łukowskim obecni byli sekretarz województwa lubelskiego Tadeusz Szymanek oraz prof. Sabina Bober, koordynator upamiętniania miejsc martyrologii w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Po odsłonięciu tablicy w Miejskim Ośrodku Kultury została przedstawiona prezentacja na temat historii Żydów w Stoczku Łukowskim, a uczniowie miejscowej szkoły poprowadzili przegląd poetycki.

Tablica upamiętnia społeczność żydowską, która zginęła z rąk niemieckiego okupanta podczas akcja „Reinhardt”. Była to zbrodnicza operacja niemiecka mającą na celu wymordowanie całej ludności żydowskiej. Za datę symbolizującą jej rozpoczęcie uznaje się 16/17 marca 1942 r., gdy do Bełżca przywieziono pierwszy transport Żydów z lubelskiego getta. Akcja „Reinhardt” trwała do listopada 1943 roku.