Lokalna Grupa Działania „Razem” i 10 samorządów z terenu powiatu łukowskiego, podpisały umowę o Partnerskiej Współpracy na Rzecz Rozwoju i Promocji Szlaku Ziemi Łukowskiej. Porozumienie to formalizuje działania podejmowane na rzecz promocji jednego z głównych „produktów” LGD.

Umowa została podpisana w środę 3 kwietnia. Będzie ona podstawą do realizacji dwóch projektów, które wzmocnią rozwój turystki w regionie. Dzięki nim powstanie dodatkowa infrastruktura na szlaku, mobilne Centrum Informacji Turystycznej, uruchomiona zostanie nowa strona internetowa, opracowane będą nowe materiały promocyjno-informacyjnych. Zostanie zorganizowane także szereg działań szkoleniowo-integrujących.

Szlak Ziemi Łukowskiej prowadzi przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki dziewięciu gmin wiejskich powiatu łukowskiego oraz miasto Stoczek Łukowski. Główna nitka szlaku liczy 286 kilometrów, a pośród nich przebiegają liczne nitki lokalne.