14 lutego zmarł Krzysztof Futera, emerytowany dyrektor i nauczyciel I LO im. T. Kościuszki w Łukowie. Miał 81 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 22 lutego.

Śp. Krzysztof Futera urodził się 7 czerwca 1942 roku w  Wólce Serokomlskiej. Był absolwentem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 1 września 1964 roku rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łukowie w charakterze nauczyciela techniki, wychowania plastycznego i przysposobienia do życia w rodzinie. W lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był także nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie, Szkole Specjalnej w Łukowie, a także w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.

W 1984 r. Kuratorium Oświaty w Siedlcach powierzyło mu funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół w skład, którego wchodziło wówczas LO im. T. Kościuszki w Łukowie. 1 września 1992 roku śp. Pan Krzysztof Futera został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie  i funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1997 roku.

W tym czasie uczniowie liceum odnosili wiele cennych osiągnięć dydaktycznych na szczeblu centralnym i wojewódzkim. Organizował wiele uroczystości, a także obozów, wycieczek i rajdów szkolnych. Przez wiele lat pracy cieszył się wielkim szacunkiem i autorytetem  wśród uczniów, ich rodziców oraz koleżanek i kolegów nauczycieli. Zawsze służył radą i pomocą. Potrafił zaangażować w życie szkoły zarówno młodzież, jak również ich rodziców.

31 sierpnia 1999 roku po 35 latach pracy zawodowej śp. Pan Krzysztof Futera przeszedł na emeryturę, w czasie której utrzymywał systematyczny kontakt ze szkołą uczestnicząc w różnych uroczystościach i spotkaniach absolwentów. Ostatni raz spotkał się ze swoimi uczniami oraz wychowankami na Zjeździe Absolwentów z okazji 105-lecia szkoły, we wrześniu 2023 roku.

Za swoją pracę pedagogiczną i kierowniczą otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz nagrody Ministra i Kuratora Oświaty.

Uroczystości pogrzebowe śp. Krzysztofa Futery odbędą się w czwartek 22 lutego. Msza Święta o godz. 14.00 zostanie odprawiona w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.