Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie wzięli udział w XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Biologii „Mam Was Dość – Ziemia”. Jej organizatorem był Olimp School z Łodzi. W finale wzięło udział 405 uczniów  z całej Polski.

Trzecie miejsce na olimpiadzie i tytuł laureata zdobył Krzysztof Majek uczeń klasy IV, uczący się w zawodzie technik agrobiznesu. Piąte miejsce i tytuł finalistek zdobyły Justyna Machnio z klasy III  i Julia Krypska z klasy IV, uczące się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Do udziału w olimpiadzie uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczycielki Renaty Wawryniuk.

Olimpiada skierowana była do uczniów szkół średnich, a celem rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów, pobudzanie do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji z zakresu biologii, ekologii i ochrony środowiska oraz  kształtowanie postaw proekologicznych.