W Muzeum Regionalnym w Łukowie odbył się wernisaż wystawy, na której zaprezentowano prace uczniów Zespołu Placówek. Powstały one podczas warsztatów malarskich prowadzonych przez siedleckich artystów i przyjaciół dzieci i młodzieży: Mirosława Greluka i Piotra Goławskiego.

Wszystkie prace, które znalazły się na wystawie zatytułowanej „Uczniowie z Zespołu Placówek w Łukowie i ich przyjaciele – Greluk & Goławski” są przeznaczone do sprzedaży. Dochód zostanie przekazany na organizację zajęć z dogoterapii i zakup karmy dla schroniska dla zwierząt.

Otwarciu wystawy towarzyszył występ wokalny w wykonaniu uczennic szkoły: Karoliny Janikowskiej i Amelii Ochnio. Prace uczniów będzie można oglądać do 5 marca.

 

Pomysłodawcami wystawy byli: Danuta Kowal – dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie oraz dyrektor Muzeum Regionalnego – Mariusz Burdach. Wernisaż poprowadziła kustosz muzeum i zarazem nauczyciel w Zespole Placówek w Łukowie – Agnieszka Szaniawska.

Organizatorami wystawy były Muzeum Regionalne w Łukowie, Zespół Placówek w Łukowie, Stowarzyszenie „Jesteśmy sobie potrzebni” oraz Rada Rodziców szkoły, która była również sponsorem materiałów plastycznych wykorzystanych do przygotowania prac. Patronat honorowy nad imprezą sprawował starosta Dariusz Szustek.