Do Urzędu Miasta w Łukowie trafił audyt oświaty. To szczegółowa analiza wydatków ponoszonych na utrzymanie pięciu łukowskich szkół podstawowych. Dokument ten zawiera również rekomendacje jak zmniejszyć wydatki na oświatę. Jedna z propozycji mówi o zleceniu firmie zewnętrznej usług sprzątania w szkołach.

Przeprowadzenie audytu w łukowksich podstawówkach odbyło się na wniosek radnych Rady Miasta. Za 35 tys zł wybrano firmę, która podjęła się przeglądu finansów łukowskich szkół, audytorzy przygotowali analizę wydatków i przedstawili dwie rekomendacje, które ich zdaniem mogą przynieść oszczędności. Jedna z nich to propozycja zlecenia usług sprzątających firmie zewnętrznej. Oznaczałoby to zwolnienie woźnych ze szkół. Oszczędności wyliczono na 650 tys. zł rocznie.

W rej rekomendacji zaproponowano też drugi wariant mówiący o zwolnieniu dwóch sprzątaczek w Szkole Podstawowej nr 4, gdzie według audytu jest ich za dużo. To miałoby dać oszczędności w skali roku w wysokości 115 tys. zł.

Druga rekomendacja, która miałaby przynieść oszczędności rzędu blisko 900 tys. zł rocznie to utworzenie Centrum Usług Wspólnych, które zajęłoby się kompleksową obsługą kadrowo – płacowo – księgową wszystkich pięciu szkół. Można by jej było zlecić również obsługę innych miejskich jednostek.

Raport z audytu oświaty został poddany dyskusji na sesji Rady Miasta. Gorąca dyskusja radnych i burmistrzów trwała blisko 4 godziny. Głos w dyskusji zabrali m.in. dyrektorzy szkół, którzy zapewniali, że rozsądnie wydają pieniądze. Zaznaczali też, że 90 procent budżetów ich szkół stanowią wynagrodzenia dla nauczycieli.

Podczas dyskusji radni podkreślali, że nie godzą się na zlecenie usług sprzątających firmie zewnętrznej. Natomiast co do kwestii utworzenia Centrum Usług Wspólnych przypomniano, że były już dwie próby utworzenia takiej jednostki i obie nie zyskały poparcia większości.

Na łukowską oświatę w 2024 roku zostanie wydanych co najmniej 65 mln zł. Zaś do budżetu miasta trafia zaledwie 35 mln zł subwencji oświatowej przeznaczonej na funkcjonowanie szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych.