Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski ma już swoich zastępców, których powołał prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Stanowisko I wicewojewody objął Wojciech Wołoch z Lublina, a stanowisko II wicewojewody – Andrzej Maj z Kraśnika.

Wojciech Wołoch ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz politologię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1992-2010 pracował w Straży Granicznej,  a  od 2011 do 2016 był związany z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie.

Andrzej Maj studiował na Akademii Rolniczej w Lublinie. Pracował w Starostwie Powiatowym w Kraśniku. Był również  zastępcą dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. W latach 2013-2018 pełnił funkcję starosty kraśnickiego. Od 2019 był zarządzał Kraśnickim Przedsiębiorstwem Mieszkaniowym.