Nakładem siedleckiego wydawnictwa Unitas ukazała się książka pod tytułem „Wspomnienia” autorstwa Adama Jóźwika. Autor (którego 15 rocznicę śmieci obchodziliśmy w 2023r.) związany był z Łukowem i Wolą Gułowską.

„Wspomnienia” to książka opisująca przeżycia Adama Jóźwika z czasów II wojny światowej, pobyt w obozach koncentracyjnych i jenieckich oraz powrót do powojennej rzeczywistości jak i kolejne uwiezienie w PRL-owskim więzieniu. Nie jest to jednakże tylko zbiór faktów czy zwykłe obserwacje historii, ale opowieść człowieka, który angażował się w działalność partyzancką, był więźniem nazistowskich obozów oraz więzień Polski Ludowej.

„Wspomnienia” Adama Jóźwika można kupić bezpośrednio w siedleckim wydawnictwie Unitas.