„Perspektywy” ogłosiły ranking najlepszych szkół średnich w Polsce. Wśród łukowskich szkół najlepiej wypadły I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki oraz po raz kolejny technikum działające w Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta.

W rankingu  liceów, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie uplasowało się na 25. miejscu w województwie lubelskim. Na 30. miejscu sklasyfikowano IV LO im. Jana Pawła II . Dało to odpowiednio 548  i 593 miejsce w Polsce. Jest to niestety duży spadek w porównaniu z ubiegłem rokiem, i dlatego też oba łukowskie licea nie otrzymały srebrnych, ale brązowe odznaki.

W województwie lubelskim ponownie na pierwszym miejscu znalazło się  prywatne LO im. Królowej Jadwigi. Na drugim – I LO im. S. Staszica w Lublinie. To identyczna sytuacja jak w roku ubiegłym.

W Rankingu Techników na 9. miejscu w województwie i 153 w Polsce uplasował się Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta i otrzymał odznakę „Srebrnej Szkoły”. W ubiegłym roku była to złota odznaka.

W rankingu techników znalazły się również Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego, który w województwie poprawił notowania i zajął 33 miejsce, Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza, który uplasował się w naszym województwie na 45 miejscu oraz Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim, który ponownie znalazł się na 50 miejscu w województwie. Na Lubelszczyźnie najlepszym technikum ponownie uznane zostało Technikum Elektroniczne w Lublinie.