Z kamerą Master TV gościliśmy na sesji Rady Gminy Łuków, podczas której odbyło się głosowanie nad budżetem gminy na 2024 rok.

Podczas dyskusji nad projektem budżetu, radny Marcin Kożuchowski zgłosił wniosek wprowadzający do planu wydatków jeszcze jedno zadanie. Chodziło o budowę sieci wodociągowej. Wniosek nie uzyskał jednak poparcia radnych, i ostatecznie budżet gminy na 2024 rok został przyjęty jednogłośnie i bez żadnych zmian.

Budżet gminy Łuków na 2024 rok zakłada dochody na poziomie 112 mln zł. Wydatki określono na kwotę 128 mln zł. Na inwestycje radni gminni postanowili wydać 36 mln zł.