Samorząd Województwa Lubelskiego ogłosił (po raz pierwszy na taką skalę) otwarty konkurs ofert na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego regionu i wyasygnował na jego realizację środki w wysokości 6 milionów złotych.

W celu ułatwienia dostępu do środków finansowych wszystkim zainteresowanym jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego, zaplanowano spotkania informacyjne, podczas których zainteresowane jednostki OSP będą mogły uzyskać szczegółowe informacje nt. możliwości aplikowania o środki finansowe z budżetu Województwa Lubelskiego, procedury przyznawania dotacji oraz zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.

W Łukowe takie spotkanie odbędzie się 16 stycznia w starostwie powiatowym. Gościem będzie Jerzy Szwaj – przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego.