W Muzeum Regionalnym w Łukowie odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej pt. „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa”. Na konkurs wpłynęło 107 prac. W dniu otwarcia wystawy wręczono również nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym.

Pierwsze miejsce  konkursie na „Najpiękniejszą łukowską choinkę i ozdobę choinkowa” zajęła Małgorzata Goławska, drugie Martyna Wardak, a trzecie – Julia Kopeć. Wyróżnienia zaś zdobyli Aleksandra Nowak, Maria Kozakowska, Wiesława Celej, Marcel Łopaciuk.

Organizatorami konkursu były Muzeum Regionalne oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.