146 mln zł dochodów oraz 157 mln zł wydatków – to główne założenia przyszłorocznego budżetu Łukowa. Uchwała budżetowa na 2024 rok został przyjęta. Głosowanie odbyło się na sesji 19 grudnia. Za przyjęciem budżetu było 14 radnych, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Czterech radnych było nieobecnych na głosowaniu.

Dyskusja nad projektem budżetu trwała 3,5 godziny. Jej głównym wątkiem była kwestia zadłużenia miasta. Zabierający głos w dyskusji radni PiS wyrażali obawy przed braniem kolejnych kredytów. Odpowiadając radnym burmistrz Piotr Płudowski i jego zastępca Mateusz Popławski argumentowali, że nasze miasto nie ma problemu z wysokością zadłużenia. Na dowód przytaczali dane, mówiące o tym, że o ile w 2018 roku zadłużenie miasta wynosiło 26 mln zł, to na koniec 2023 roku wyniesie 16 mln zł. Natomiast planowany w przyszłym roku do zaciągnięcia kredyt w wysokości około 6 mln zł ma zostać przeznaczony na inwestycje.

W przyszłorocznych planach budżetowych na inwestycje ma być wydane w sumie 25 mln zł, z czego 13 mln zł to środki z zewnętrzne pochodzące m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu. Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się m.in. Kontynuacja budowy ulicy Królik, budowa ulic Stankiewicza i Łukasiewicz, budowa bloku z mieszkaniami socjalnymi oraz opracowanie projektów na rozbudowę Przedszkola Integracyjnego nr 1 oraz budowy ulicy Gospodarskiej.

Największą część wydatków w budżecie stanowią wydatki na oświatę. Jest to kwota 65 mln zł, z czego rządowa subwencja oświatowa to 35 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie miasta znalazły się też pieniądze na dalsze działanie miejskiej komunikacji i utworzenie nowej linii Ł4. Jest też zabezpieczony 1 mln zł na pokrycie „dziury” w systemie gospodarowania odpadami. Opłaty wnoszone przez mieszkańców nie pokrywają bowiem kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów.

Relacja z sesji Rady Miasta, podczas której uchwalony został budżet na 2024 rok już wkrótce w Master TV. Natomiast komentarze po sesji zebrane wśród radnych zaprezentujemy Państwo w świątecznym programie.