W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie doszło do podpisania umowy z Lokalnymi Grupami Działania. Jest wśród nich nowa grupa powstała w Łukowie. Nazywa się LGD Ziemi Łukowskiej, a jej prezesem jest Karol Raczyńki, radny powiatu łukowskiego (PiS). Podpisanie umowy z tą nową grupą oznacza, że swoją działalność zakończy LGD Razem ku Lepszej Przyszłości. Na tym samy terenie nie mogą bowiem działać dwie Lokalne Grupy Działania.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich został ogłoszony konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027. Od 11 kwietnia do 7 czerwca 2023 r. można było składać wnioski o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LSR. W ramach konkursu wpłynęło 27 wniosków.

Do wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 powołano Komisję, która oceniała złożone wnioski według kryteriów wyboru LSR. Ocenie podlegało 27 strategii, w tym 10, w których zachodził konflikt obszarowy. Przy wyborze decydowały między innymi innowacyjność w LSR, partnerstwo na obszarze i spoza obszaru, aktywizacja społeczności lokalnej, czy też wsparcie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. Po przeprowadzonej ocenie zostały wybrane 22 Strategie, w tym 19 z poprzedniego okresu programowania i 3, które będą realizowane przez nowe LGD. Te nowe grupy to  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie”, Lokalna Grupa Działania „Miś” obejmująca powiat radzyński oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej powstała  2022 roku. Prezes Zarządu został Karol Raczyński, radny Rady Powiatu Łukowskiego (PiS). Stanowiska wiceprezesów objęli Zofia Mikusek, sekretarz gminy Wojcieszków oraz Bartłomiej Bryk, radny Rady Powiatu Łukowskiego (PiS). Funkcję sekretarza pełni Renata Alikowska, a skarbnika  – Paweł Flis.

Wybór strategii, którą zaproponowała LGD Ziemi Łukowskiej oznacza, ze swoją działalność zakończy LGD Razem ku Lepszej Przyszłości, która powstała w 2008 roku. Zasady są bowiem takie, że na tym samym obszarze nie mogą działać dwie grupy. LGD Razem na zamkniecie działalności i rozliczenie projektów ma czas do końca września 2024 roku.

Podpisana strategia z LGD Ziemi Łukowskiej zakłada, że przez okres 5 lat będzie ono realizować zadania, na które otrzyma 10 mln zł.