Patryk Matera – uczeń technikum usług kelnerskich w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie reprezentował szkołę na Ogólnopolskim Konkursie Barmańskim MONIN Cup Junior.

Konkurs odbywał się 6 grudnia w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Warszawie. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować w ciągu siedmiu minut cztery autorskie koktajle typu Long Drink z zachowaniem zasad sztuki barmańskiej. Spośród zakwalifikowanych do finału 23 uczestników, Patryk Matera został sklasyfikowany na 11 miejscu w kraju. Cenne doświadczenie młody barman
z pewnością wykorzysta w kolejnych konkursach.

Patryka do konkursu przygotowywał Dariusz Olszewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych.