Łukowski Program Telewizyjny Master TV zaprasza Państwa na emisję, którą nadamy w piątek 8 grudnia o godzinie 20.00. W programie relacja z 83. sesji Rady Miasta, podczas której radni podjęli m.in. uchwałę o pokryciu „dziury” w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych miasta.

Podczas obrad dyskutowano nad rocznym „Programem współpracy miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi”, który jest podstawą do przekazywania pieniędzy m.in. klubom sportowym i stowarzyszeniom. Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż działki nad zalewem Zimna Woda, gdzie ma powstać obiekt hotelarski. Radni zdecydowali też jednogłośnie o przyznaniu Grzegorzowi Rzymowskiemu, dyrektorowi I LO oraz dyrektorowi Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, Odznaki Honorowej za „Zasługi dla Łukowa”.

Powtórki programu przez cały weekend.