Tadeusz Malesa złożył rezygnację z funkcji prezesa Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada Nadzorcza na jego miejsce wybrała dotychczasowego zastępcę prezesa Karola Goławskiego.

Tadeusza Malesa pełnił funkcję prezesa przez 34 lata. We wtorek 5 grudnia Rada Nadzorcza na posiedzeniu przyjęła jego rezygnację. Następnie członkowie rady powołali na stanowisko prezesa Karola Goławskiego, który od maja pełnił funkcję zastępcy prezesa ŁSM.

Podczas posiedzenia powołano też nowego zastępcę. Na to stanowisko wybrano Arkadiusza Borejko, który w ostatnim czasie pełnił funkcję kierownika gospodarki zasobami mieszkaniowymi.