Łukowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa Grzegorzowi Rzymowskiemu – nauczycielowi, dyrektorowi I LO im. T. Kościuszki oraz założycielowi i dyrektorowi Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”.

Projekt uchwały w tej sprawie rozpatrywano na sesji, która odbywa się dziś, 30 listopada. Wniosek o nadanie odznaki złożył klub radnych Przymierze dla Ziemi Łukowskiej. Podczas dyskusji nad tym punktem radni, którzy zabierali głos, nie szczędzili słów uznania wobec osoby Grzegorza Rzymowskiego – nauczyciela, dyrektora I LO im. T. Kościuszki w Łukowie oraz założyciela i dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”.

Uchwałę w sprawie przyznania Grzegorzowi Rzymowskiemu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa przyjęto jednogłośnie.