Paweł Pasik ze Stanina, inicjator powstania m.in. pomnika poświęconego zwycięskiej bitwie Powstania Styczniowego pod Staninem oraz koordynator prac nad muralem poświęconym ks. gen. Stanisławowi Brzósce i jego adiunktowi Franciszkowi Wilczyńskiemu, został  odznaczony  medalem „Pro Patria”.

Medal to wyraz uznania za kultywowanie pamięci o bohaterach walki o niepodległość. Jest on przyznawany przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali „Stulecia Odzyskanej Niepodległości”, „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” odbył się 22 listopada w Warszawie.

Paweł Pasik zainicjował m.in. budowę pomnika poświęconego zwycięskiej bitwie Powstania Styczniowego pod Staninem. Znajduje się on przed kościołem parafialnym w Staninie. Został uroczyście odsłonięty 23 września 2020 roku. Koordynował również budowę pomnika poświęconego zwycięskiej bitwie Powstania Styczniowego pod Staninem (14 marca 1863 r.). Pomnik został odsłonięty w 2022 roku.

Był także jednym z inicjatorów odnowienia pamiątkowej tablicy oraz powstania nowej dotyczącej dowódcy SGO Polesie gen. Kleeberga na budynku dworca PKP w Krzywdzie, a także koordynował prace nad muralem poświęconym ks. gen. Stanisławowi Brzósce oraz jego adiunktowi Franciszkowi Wilczyńskiemu. Mural został uroczyście odsłonięty w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

W 2023 roku wspólnie ze stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznych – 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego przygotował dla uczestników biegu „Tropem Wilczym” w Łukowie i Rykach pamiątkowe koszulki z lokalnymi bohaterami. W Łukowie z por. Antonim Dołęgą ps. „Znicz” natomiast w Rykach z mjr. Marianem Bernaciakiem ps. „Orlik”. Koszulki przekazywane były także podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Trzebieszowie.