W czwartek 23 listopada w Gręzówce w gminie Łuków odbędą się Powiatowe Ćwiczenia Ratownicze AGRO TOP 2023. Organizuje je  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. udział w nich wezmą podmioty ratownicze wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Zbiórka podmiotów biorących udział w ćwiczeniach odbędzie się w Punkcie Przyjęcia Sił i Środków, który będzie się znajdował na placu manewrowym przy cmentarzu w Gręzówce.

Podczas wykonywania  ćwiczeń na drogach w okolicy miejscowości Gręzówka przemieszczać się będą samochody pożarnicze, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Podróżujący po tym terenie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.