Mikołaj Matacz, uczeń klasy IV TEK, z Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie znalazł się w gronie tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

aby zdobyć stypendium Prezesa Rady Ministrów, trzeba kształcić się w formie dziennej, w szkole, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz otrzymać promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen. Stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi w danej szkole.

Uroczyste wręczenie stypendiów nadanych przez premiera odbyło się 16 listopada w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.