W Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie dokonano odbioru zakupionego za ponad 360 tys. zł nowego zestawu służącego do zimowego utrzymania dróg. W jego skład wchodzą: ciągnik rolniczy FARMTRAC 9130 DTV, posypywarka Pronar T132 oraz pług odśnieżny Pronar PUV 2800.

Zakupiony właśnie sprzęt będzie służył zimą do odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych. Natomiast poza sezonem zimowym duży potencjał ciągnika zostanie wykorzystany do bieżącego utrzymania dróg i pasów drogowych.