Dzieci, młodzież i dorośli wzięli udział w eliminacjach powiatu łukowskiego do 27 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Przed jury wystąpiło w sumie 45 osób. siedmioro z nich trzymało nominację do turnieju wojewódzkiego, który odbędzie się 23 i 24 listopada w Lublinie.

Eliminacje powiatowe odbyły się 14 listopada w sali Kina Łuków. Decyzja jury nagrody i nominacje do turnieju wojewódzkiego otrzymali: Wiktoria Zdanowska, Dawid Grudzień, Julia Osiak, Maksymilian Zdanowski, Julia Maros, Natalia Polkowska i Zofia Kozłowska.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się w Klubie Muzycznym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. We wtorek 28 listopada wystąpią uczniowie szkół podstawowych z klas I –VI, a w środę 29 listopada – uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII, uczniowie szkół średnich i dorośli.

Jury w składzie: Dominika Jarosz – instruktor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Jolanta Gnas-Zienkiewicz – wieloletnia nauczycielka j. polskiego oraz Alicja Dymitruk – główny instruktor Łukowskiego Ośrodka Kultury, po wysłuchaniu 45 recytatorów w pięciu kategoriach wiekowych, postanowiło przyznać następujące nominacje i wyróżnienia:

W kategorii uczniów Szkół Podstawowych klasy I-III:

nagrodę i nominację do Turnieju Wojewódzkiego 27. JKR w Lublinie otrzymują:

-Wiktoria Zdanowska, kl. II, Łukowski Ośrodek Kultury, op. Sławomir Żyłka;

– Dawid Grudzień, kl. III, Łukowski Ośrodek Kultury, op. Sławomir Żyłka,

wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje:

– Lena Samujlicz, kl. II, Zespół Szkół w Zalesiu, op. Dorota Makowska,

 

W kategorii uczniów Szkół Podstawowych klasy IV-VI:

nagrodę i nominację do Turnieju Wojewódzkiego 27. JKR w Lublinie otrzymują:

– Julia Osiak, kl. VI, Łukowski Ośrodek Kultury, op. Sławomir Żyłka;

– Maksymilian Zdanowski, kl. IV, Łukowski Ośrodek Kultury, op. Sławomir Żyłka,

wyróżnienie w tej kategorii otrzymują:

-Ilona Kopeć, kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu op. Agata Dolecka;

– Julia Ochnik, kl. V, Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej, op. Zofia Kozłowska;

– Maria Ogrodnik, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Fiukówce, op. Monika Sowa;

– Szymon Walaszek, kl. V, Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej, op. Zofia Kozłowska,

W kategorii uczniów Szkół Podstawowych klasy VII-VIII nagród, nominacji i wyróżnień nie przyznano.

W kategorii uczniów Szkół Ponadpodstawowych

nagrodę i nominację do Turnieju Wojewódzkiego 27. JKR w Lublinie otrzymują:

– Julia Maros, klasa I, IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie, op. Agnieszka Kopeć;

– Natalia Polkowska, klasa III, Łukowski Ośrodek Kultury, op. Sławomir Żyłka,

 

W kategorii osób dorosłych:

nagrodę i nominację do Turnieju Wojewódzkiego 27. JKR w Lublinie otrzymuje:

-Zofia Kozłowska, Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej,

wyróżnienie otrzymuje:

– Anna Grudzień, Łukowski Ośrodek Kultury, op. Sławomir Żyłka.