Muzeum Regionalne oraz Łukowski Ośródek Kultury organizują świąteczne konkursu. Muzeum – na „Najpiękniejszą łukowską choinkę i ozdobę choinkową”, a ŁOK – na „Kartę Bożonarodzeniową”.

Muzeum Regionalne i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej zachęca do wykonania choinki lub ozdoby choinkowej z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów i technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu. Muzeum czeka na prace do 15 grudnia.

ŁOK zachęca natomiast do przygotowania karty z autorską wizją plastyczną obrazującą tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Prace można przesyłać do 27 listopada.

Szczegółowe informacje na temat obu świątecznych konkursów można znaleźć na stronach organizatorów.