Wpisując się w obchody jubileuszu 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębowicy odbył się konkurs wokalny pod hasłem ,,Niepodległa Polska”. Wzięły w nim udział przedszkolaki z gminy Trzebieszów w wieku od 3 do 6 lat.   Przedszkole w Celinach reprezentowali: Laura Matejek, Ewa Orzełowska, Blanka Rzążewska, Julia Borkowska i Mikołaj Karwowski. Przedszkole w Dębowicy: Mila Antoniak, Hania Zarzycka, Karolina Smarżewska, Aleksander Izdebski, Dawid Krasuski i Wojciech Borkowski. Przedszkole w Szaniawach – Matysach: Izabela Szaniawska, Weronika Szaniawska, Julia Wiśniewska i Gabriela Andrzejewska. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs wokalny pod hasłem ,,Niepodległa Polska”, zorganizowały nauczycielki z Przedszkola w Dębowicy: Karolina Tchórzewską, Izabela Izdebska oraz Aleksandra Mościcka.