W Galerii PROwizorium w czwartek 16 listopada odbędzie się premiera albumu fotograficznego „W 365 zdjęć po Łukowie”. Jego autorami są łukowscy pasjonaci fotografii Jerzy Majek i Waldemar Mularczyk. Album powstał dzięki zaangażowaniu Fundacji Cegiełkowo Pasja i Pomoc.

  ,,W 365 zdjęć po Łukowie” to publikacja, która jest owocem pasji fotograficznej autorów, wspartych organizacyjnie przez Fundację, która zajęła się m.in. Stroną finansową całego przedsięwzięcia. Pieniądze na wydanie albumu pochodzą m.in. Z dotacji z Urzędu Miasta.

  Premiera albumu odbędzie się w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury, w czwartek 16 listopada o godzinie 18.30. Wśród uczestników spotkania rozlosowane zostaną pamiątkowe egzemplarze albumu.