Dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego, który działa w Zespole Placówek w Łukowie, miały okazję brać udział w warsztatach artystycznych. Prowadzili je wspólnie malarz Mirosław Greluk i rzeźbiarz Piotr Goławski.

Podczas warsztatów uczniowie wykonywali abstrakcyjne prace plastyczne z wykorzystaniem farb akrylowych. Pomimo różnych ograniczeń, angażowali się na miarę swoich możliwości, udowadniając tym samym, że w sztuce nie ma barier.

Na warsztatach powstały bardzo ciekawe prace. Szkoła planuje przygotowanie wystawy, aby przybliżyć szerszemu gronu efekty tego niecodziennego spotkania.