W Łukowie odbyły się otwarte warsztaty „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”. Zorganizowano je w ramach ogólnopolskiej akcji skierowanej do osób powyżej 60 roku życia. Celem tej akcji realizowanej przez Krajowe Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającego przy Ministerstwie Infrastruktury jest zwiększenie świadomości seniorów o potencjalnych zagrożeniach na drodze.

Warsztaty odbyły się w poniedziałek 6 listopada na placu ŁOK. Poprowadził je ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Krzysztof Wójcik. Udział w nich wzięli seniorzy
z łukowskich klubów oraz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wysłuchali oni wykładu o bezpieczeństwie, oglądali filmy oraz mogli skorzystać z warsztatu rowerowego i symulatora jazdy.