Łukowski Program Telewizyjny Master TV zaprasza Państwa na emisję, którą nadamy w piątek 3 listopada o godzinie 20.00. W programie relacja z 81. sesji Rady Miasta, podczas której  nie brakowało długich i burzliwych dyskusji.

Podczas obrad radni długo dyskutowali nad uchwałą w sprawie uznania za zasadną skargi na burmistrza, którą złożył radny Leonard Baranowski. Długo też dyskutowano o petycji mieszkańców w sprawie utworzenia nowej linii komunikacji miejskiej. Na sesji padały pytania, czy budżet  miasta na to stać. Na sesji była też mowa o dużych kolejkach i zbyt słabym oświetleniu na krytej pływalni.

Powtórki programu przez cały weekend.