Najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy Łuków będą mogli nadal liczyć na paczki żywnościowe. Będą one pochodzić z nowej edycji programu, finansowanego przez Unię Europejską.

  Zgodnie z założeniami unijnego programu pomoc przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 1 tysiąca 823 złotych i 60 groszy oraz 1 tysiąca 410 złotych w przypadku większej liczby osób w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokumenty można składać do 15 listopada u pracowników socjalnych, obsługujących poszczególne miejscowości, w pokojach numer 14, 17 i 17a.

Paczki będą pochodzić z lubelskiego oddziału PCK. Termin pierwszej dostawy nie jest jeszcze znany.