1 listopada przed cmentarzem św. Rocha w Łukowie prowadzona będzie kwesta do puszek, mająca na celu ratowanie zniszczonych i zabytkowych nagrobków. Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa, które organizuje kwestę, będzie zbierać środki na renowację nagrobka Leona Klimeckiego, łukowianina, patrona osiedla i dyplomaty.

Kwesta będzie trwała od 8.00 do 14.00 w pobliżu bram wejściowych na cmentarz św. Rocha. Zebrane środki – podobnie jak te z kwesty zorganizowanej podczas tegorocznego odpustu św. Rocha – przeznaczone zostaną na remont nagrobka Leona Klimeckiego.

Akcji patronuje burmistrz Łukowa Piotr Płudowski.

Leon Klimecki urodził się 11 kwietnia 1889 r. w Łukowie w rodzinie uważanych społeczników. Matka Kazimiera była m.in. inicjatorką powstania Biblioteki Publicznej, a ojciec Piotr poważanym w mieście felczerem. Leon za młodych lat rozpoczął naukę języka esperanto i działał w Związku Polskiej Młodzieży Esperanckiej. Naukę zdobywał m.in. na Uniwersytecie w Genewie, gdzie połączył m.in. trzy działające w tym mieście polskie biblioteki. Znany był także z działalności społecznej, był felietonistą i publicystą. Interesował się systemem politycznym i gospodarczym w Polsce oraz sprawami socjalnymi emigrantów.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Leon Klimecki rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w październiku 1927 r. otrzymał nominację na radcę ministerialnego, w wyniku czego w czerwcu 1928 r. został I sekretarzem Poselstwa Polskiego w Sofii. Ze służby dyplomatycznej odszedł z dniem 31 maja 1932, co było wynikiem rozgrywek politycznych prowadzonych na szczeblu ministerialnym. Do maja 1935 przebywał w Warszawie i utrzymywał się z publikacji o charakterze polityczno-gospodarczym, następnie powrócił do rodzinnego Łukowa.

Po zakończeniu II wojny światowej Klimecki działał społecznie i pisał publikacje do reaktywowanej „Gazety Łukowskiej”. Był inicjatorem akcji ratowania pamiątek po Henryku Sienkiewiczu oraz organizacji setnej rocznicy jego urodzin. Pełnił także funkcje związane z propagowaniem kultury oraz sztuki. Zainicjował powstanie istotnych dla historii Łukowa publikacji m.in. „Z przeszłości Ziemi Łukowskiej” (1959 r.), „Dzieje miasta Łukowa” (1962 r.). Miał też swój udział przy powstaniu  Towarzystwa Miłośników Ziemi Łukowskiej oraz Muzeum Ziemi Łukowskiej.

Za swoje osiągnięcia Leon Klimecki odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Ludowej oraz Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zmarł w Łukowie 8 lutego 1968 r. w wieku 79 lat.